DISCLAIMER

 De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.nlac.nl.

 

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de NLAC zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de NLAC niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De NLAC garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Deze website geeft ook toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door andere organisaties,  bedrijven of instellingen worden onderhouden. De NLAC wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

De NLAC behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NLAC of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Afdrukken en/of downloaden van informatie op deze website voor eigen persoonlijk gebruik is wel toegestaan.

 

De NLAC behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Informatie die essentieel is voor de gebruiker, dient dus te allen tijde door de gebruiker zelf gecontroleerd te worden bij de uitvoerende of verantwoordelijke instantie.

 

Wijzigingen voorbehouden  Algemene Voorwaarden NLAC - Disclaimer

CONTACT

Submitting Form...

The server encountered an error.

Uw formulier is verzonden

©Copyright 2018 Dutch-Photo.nl All Rights Reserved.