Geschiedenis

Voorganger van de NLAC is de Jeugd Luchtvaart Brigade, actief van 1952-1966. De JLB werd in Nederland opgericht naar voorbeelden van dergelijke organisaties in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada en Australië. De Jeugd Luchtvaart Brigade in Nederland opereerde onder de vleugels van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL).

 

De Air Cadet organisaties in genoemde landen zijn vandaag de dag nog actief. In België zijn de Belgian Air Cadets al jarenlang operationeel. Zij zijn gelieerd aan de Belgische Luchtmacht. Onlangs werd in 2015 in Engeland Catherine, de vrouw van Prince William, benoend tot beschermvrouw van de Air Cadets. Het geeft aan dat de Air Cadets in Engeland een actieve organisatie is en dat geldt ook voor de organisaties in de overige landen. De leden van buitenlandse organisaties dragen tijdens bijeenkomsten, meestal op een vliegveld, een uniform. Deze Air Cadets doen aan zweefvliegen of andere luchtsporten om het gevoel om zelf te kunnen vliegen te ervaren.

 

Destijds omvatte de Nederlandse Jeugd Luchtvaart Brigade ongeveer 300 leden verspreid over 7 onderafdelingen, in Amsterdam, Kennemerland, Den Haag, Rotterdam, Woensdrecht, Groningen en Twenthe met bijeenkomsten op de vliegvelden aldaar. De JLB heeft vele jongeren geïntroduceerd in de burger- en militaire luchtvaart, die daarin professioneel zijn gaan werken, terwijl leden die in andere branches terechtkwamen, de luchtvaart altijd een warm hart zijn blijven toedragen. Vele JLB-ers van toen komen nog regelmatig bijeen uit verbondenheid en vriendschap.

 

De in 2015 opgerichte stichting Netherlands Air Cadets is civiel georiënteerd, terwijl er tevens een band is met de Koninklijke Luchtmacht, zodat kennis kan worden gemaakt met zowel burger- als militaire luchtvaart.

Vrijdag, 6 november 2015 heeft de oprichting van de ‘Netherlands Air Cadets’ plaatsgevonden.

 

De stichting Netherlands Air Cadets heeft als doel om de belangstelling voor de civiele en militaire luchtvaart van jongeren te vergroten.

De stichting wil dit onder meer bereiken door het organiseren van opleidingsprogramma’s in de civiele en militaire luchtvaart, het organiseren van zomerkampen die in het teken staan van de luchtvaart en het sluiten van diverse convenanten met  organisaties uit de civiele en militaire luchtvaart waaronder de Koninklijke Luchtmacht.

Voorganger NLAC

De Stichting NLAC wordt gerund door vrijwilligers en heeft tot doel het enthousiasmeren van jongeren vanaf 14 jaar voor de lucht- en ruimtevaart. Dit doen wij door het organiseren van tal van activiteiten en evenementen die vaak exclusief voor onze Aircadets toegankelijk zijn.

 

Het gaat hierbij niet alleen om het 'vliegen' maar ook om alle andere aspecten die bij de lucht- en ruimtevaart komen kijken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vliegtuigtechniek en luchtverkeersleiding. Jongens en meisjes die graag in de luchtvaart willen werken helpen wij met het kiezen van de juiste opleiding en wijzen wij graag de weg naar de talloze werkgevers in deze branche.

De adviesraad

Het dagelijks bestuur stelt zich aan je voor

>>> Lees meer

Generaal b.d. D.L. Berlijn - voorzitter

Dhr. M. Kasteleijn

Dhr. R. Penrhyn - Lowe

Dhr. R.J. de Boer, Hogeschool van Amsterdam

Cdre M. Verbeek, directeur LCW

Missie & Visie

Het uitgangspunt van de NLAC is de Nederlandse lucht- en/of ruimtevaartwereld toegankelijk te maken voor jongeren die overwegen lucht- of ruimtevaart onderdeel te laten uitmaken van hun toekomst. De stichting beoogt een ruim pakket aan relevante informatie aan te bieden, een kijkje achter de schermen mogelijk te maken, activiteiten op luchtvaartgebied te ontplooien  en dit op een aantrekkelijke wijze die hedendaagse jongeren aanspreekt.

 

Juiste communicatie, maar ook een breed pakket aan mogelijkheden zijn voor de leeftijdsgroep van 14 tot 20 jaar belangrijk om geinteresseerd en enthousiast te raken.

NLAC - KNVOL

Wijzigingen voorbehouden  Algemene Voorwaarden NLAC - Disclaimer

CONTACT

Submitting Form...

The server encountered an error.

Uw formulier is verzonden

©Copyright 2018 Dutch-Photo.nl All Rights Reserved.