Partners

De NLAC is een platform voor de de Nederlandse lucht- en ruimtevaart, die zich middels de stichting centraal kan profileren. De NLAC kan niet bestaan zonder een breed draagvlak dat wordt ondersteund door de lucht- en ruimtevaartindustrie, de overheid en opleidingsinstellingen. Partijen in de Nederlandse lucht- en ruimtevaartwereld worden opgeroepen mee te werken aan dit initiatief.

 

Gaat uw bedrijf of instelling bijdragen aan het informeren en motiveren van jongeren op gestructureerde wijze? Zij kunnen daardoor een keuze maken voor een studie, opleiding of tewerkstelling in de Nederlandse lucht- / ruimtevaart: een natuurlijk selectieproces van gemotiveerde jongeren die gericht kiezen.

 

De NLAC organiseert voor de jeugdige deelnemers verschillende activiteiten ter motivatie (o.m. vliegen, simulatorsessions) waarvoor men bij deelname een bijdrage levert. Tevens en om het gestelde doel te bereiken coördineert de NLAC de organisatie van informatiedagen, workshops en rondleidingen ter promotie van bedrijven en instellingen in de Nederlandse luchtvaartwereld. Het aanbod aan informatie is beoogd zo divers te zijn als de nederlandse lucht- en ruimtevaartindustrie is. Naast genoemde activiteiten beschikt de NLAC over een internetsite die in beweging blijft en inspeelt op de interesses van jongeren. NLAC biedt meewerkende bedrijven en instellingen aan letterlijk ‘in beeld’ te zijn op deze site, waarbij bezoekers met één klik door kunnen schakelen.

 

Het is de NLAC eraan gelegen inspanning te leveren om Nederland in de toekomst een rol te laten blijven spelen in de Europese- en wereldwijde lucht- en ruimtevaartwereld.

 

De NLAC gaat ervan uit dat Nederlandse instellingen en bedrijven het belang inzien van de inzet van Nederlandse jongeren en dat zij in overleg met de NLAC dit initiatief met daadkracht willen ondersteunen.

 

André Kuipers - Netherlands Air Cadets ambassadeur

Luitenant-generaal Alexander Schnitger Commandant Luchtstrijdkrachten,

Generaal bd Dick Berlijn,

dragen NLAC en haar doelstelling een warm hart toe

Wijzigingen voorbehouden  Algemene Voorwaarden NLAC - Disclaimer

CONTACT

Submitting Form...

The server encountered an error.

Uw formulier is verzonden

©Copyright 2018 Dutch-Photo.nl All Rights Reserved.